\
Niska emisja spalin

Niska emisja

Termin „niska emisja” jest bezpośrednio związany z wszelkimi źródłami małej emisji spalin. Do takich źródeł zaliczane są domowe piece węglowe, samochody z silnikami benzynowymi oraz na olej napędowy, wypalanie traw oraz resztek po uprawowych, spalanie jesieniom liści. Wszystko to jest niską emisją gdyż jest produkowane przez małą ilość osób zazwyczaj jedną lub dwie i nie jest rejestrowane w dużym tonażu spalin. Problem niskiej emisji jest tego typu że mimo niewielkich ilości spalin, przemnożone przez ilość osób powtarzającą tą czynność powoduje poważne konsekwencje dla środowiska oraz ludzi. W skupisku domów jednorodzinnych opalanych tą samą metodą czyli za pomocą pieców CO w których spalany jest węgiel oraz często innego rodzaju paliwa czyli tak zwane śmieci przydomowe, powstaje obłok zanieczyszczeń powstały ze spalin generowanych przez domy mieszkalne. Gazy wyrzucane ze spalinami do atmosfery są trujące dla ludzi wręcz rakotwórcze. Dłuższe wystawienie organizmu żyjącego na kontakt z takimi spalinami owocuje utratą zdrowia oraz zwiększoną ilością nowotworów.

 

Chroń swoje zdrowie

Ogólnopolskie centrum medyczne wydało opinię o miejscach z podwyższoną niską emisją. Okazuje się że miasta z elektrociepłownią opalaną tym samym paliwem co piece domowe generuje znacznie mniej zanieczyszczeń niż wiele mieszkań które samodzielnie się ogrzewają. W dodatku firmy które budują elektrociepłownie mogą liczyć na duże dofinansowanie do remontu czy modernizacji bloku grzewczego oraz cześć kominowej. Wspomniane prace w przypadku miasta Wrocław spowodowały znaczny spadek emisji dwutlenku węgla oraz siarczanów do atmosfery. Miasto musi sobie jeszcze poradzić ze zmożonym ruchem kołowych transportu prywatnego czyli samochodów. To ostatni poważny punkt który truje atmosferę zgromadzoną wokół tego miasta.

 

Jeśli przebywasz na terenie gdzie istnieje duże skupisko domków jednorodzinnych które samodzielnie ogrzewają swoje mury staraj się nie przebywać zbyt dług na dworze gdy sąsiedzi palą w piecach. To te momenty są najbardziej szkodliwe dla naszego organizmu. Stałe wdychanie dymu pochodzącego z zwykłego pieca domowego starego typu może powodować wzrost nowotworów.